Styrelsen

Blacka Musik styrelse 2017:

Årberättelsen hittar du här:   https://www.dropbox.com/s/s3gucv3hdj6iv5c/Blacka%20Musik%20%C3%A5rsber%C3%A4ttelse%202016%2016%20sid.pdf?dl=0

Ordförande: Ebba Gunnarsson

Vice ordförande: Patrik Hyberts
Telefonnummer: 0709-130241

Sekreterare: Daniella Torres Reuterstrand

Kassör: Lydia Tolliner

Ledamöter:

Oskar Rask
Kevin Acuna

Suppleanter:

Maria Strid
Amanda Carlsson

Valberedning:

Marcus Nilsson&John-Luis Herrera

Revisorer:
Bob Nordqvist
Kajsa Salinder

Av tradition är föreningens ordförande den yngste medlemmen till en aktiv föreningsmedlem.
Denna tradition står för ett icke-auktoritärt ledarskap.

 

 

Av tradition är föreningens ordförande den yngste medlemmen till en aktiv föreningsmedlem.
Denna tradition står för ett icke-auktoritärt ledarskap.