Om föreningen

Blacka Musik är en musikförening med verksamhet i bruksorten Skärblacka (i folkmun Blacka) utanför Norrköping

I slutet av sjuttiotalet hade orten ett antal ungdomar som inspirerade av punken spelade musik, några av dem reggae som då var populärt (man kan tänka på Rasta Hunden från Sundsvall). En viktig händelse var Bob Marleys död. Samma dag som han dog, 11 maj 1981, släpade medlemmarna i ett av källarbanden, Kalle Baah, ut sina instrument på villatomten för att genomföra en minneskonsert – till grannarnas delade reaktioner. Flera av grupperna hade också hämtat inspiration av en fri antiauktoritär tolkning av rastafari som man kallade Blacka rasta.

Omkring femton band (varav tio spelade reggae) bildade kring 1981 föreningen Blacka Musik för att samordna replokaler och andra resurser. Bland banden fanns Kalle BaahUnder våren och Norsholms Befrielse Front (NBF).

Under 1984 firade Norrköping att det gått 600 år sedan staden fick reviderade stadsrättigheter, och tanken var att även orterna i ytterkant skulle få ta del av firandet. Kalle Baah hade då flera arbetslösa medlemmar, och de skrev dels ihop en ansökan om att få ordna en större minneskonsert, dels att skapa ett “musikhus” i fritidsgårdsform, beläget i simhallens källare. Båda ansökningarna beviljades och bildade grunden till Blacka Musik och Reggaefestivalen.

1985 gav projektet ut ett par LP-skivor; dels en med de olika banden i trakten, dels en samling från Kalle Baahs demokassetter. Senare kom Roxanne, ett av de andra banden, att ge ut en egen skiva med partybetonad reggae, typisk för det sena 1980-talet.

I slutet av åttiotalet och början av nittiotalet var Skärblacka centrum för reggae i Sverige, minneskonserten på våren drog stora internationella namn som Mad Professor, Macka B, Culture och Israel Vibration liksom inhemska och lokala artister. Den lokala scenen kryllade av band med allt från mellanstadieungar till övervintrade proggare. Man hade också ordnat med fasta bidrag från kommunen till föreningen.

Blacka Musik och konserterna fortsatte under 90 talet , och dessutom startade föreningen en filial inne i Norrköping på Kulturkammaren som kom att kallas Blacka Musik i Norrköping.
I början på 2000 talet skapade föreningen en musikhandledarutbildning inom ramen för kunskapslyftet. Under denna period var asamarbetet med Mosstorpsskolan större än någonsin och en musikprofil skapades. Pga av musikprofilen levde musiken vidare i Skärblacka och nya musiker började spela på Blacka Musik

Föreningen lever i allra högsta grad fortfarande . Nya medlemmar ansluter, verksamheten är i full gång och minneskonserten för Bob Marley återkommer varje år liksom andra spännande arrangemang.